Kategorier
Fra det danske mindretal fra kirker

Dåbskjole

Dåbskjole med ordet "Danmark" broderet i nakken. Dåbskjolen er anvendt til dåb i en dansk kirke i Angel fra 1946 og en årrække frem, men den er muligvis ældre. Det var ikke ualmindeligt, at socialt svagt stillede personer kunne låne en dåbskjole til deres barn i kirken. Men det er vanskeligt at sige præcis, om det var normalt, at ordet "Danmark" ligefrem var broderet på kjolen. Men med denne markering bliver barnet ikke alene optaget i det kristne fællesskab, men også i det folkelige eller nationale fællesskab. Giveren mener, at dåbskjolen kunne være en gave fra en privat, Sydslesviginteresseret person i Danmark i forbindelse med Sydslesvighjælpen i efterkrigstiden. Projekt Mindretalsliv er interesseret i yderligere oplysninger.

Kategorier
Fra det danske mindretal fra kirker

Kort over prædikesteder

Kort over Sydslesvig, anvendt på provstens kontor i 1950'erne og 1960'erne. Hver nål repræsenterer ét dansk prædikested.

Kategorier
Fra det danske mindretal fra kirker

Salmebog

Salmer på dansk og tysk, stemplet Ansgar Kirke i Slesvig, 2. udg. 1995.

Anvendes til gudstjeneste og kirkelige handlinger i danske kirker i Sydslesvig, når en del af kirkegængerne ikke forstår dansk. De kan da deltage i sangen med en oversættelse. Salmebogen indeholder ikke alene oversættelser af danske salmer til tysk, men også mange kendte og elskede tyske salmer i dansk oversættelse.