Genstande / Gegenstände

fra kirker

Dåbskjole

Kort over prædikesteder

Salmebog