Kategorier

Redigering af bidrag / Beiträge überarbeiten

Efter oprettelsen af bidraget skifter du til siden med det nye bidrag. Det gør du ved at klikke på det tilsvarende link i listen over dine indlæg i højre spalte.

Et bidrag kan deles op i 4 enkeltdele:

 • Titel: en overskrift til din fortælling
 • Tekst: det er her du skriver på livet løs
 • Kategorier: så din fortælling let kan findes – og forstås
 • Billeder: som siger mere end 1000 ord

Det er væsentligt at du angiver en titel, da den vises i andre brugeres søgeresultater eller kategori-oversigter.

Teksten kan formateres med de mest almindelige værktøjer, som du muligvis allerede kender fra dit tekstbehandlingsprogram: fed skrift, kursiv, punktopstilling osv. Mulighederne er dog begrænsede, da vi gerne vil holde fokus på indholdet af din fortælling.

Under teksten finder du en oversigt over alle kategorierne. Du kan markere én eller flere kategorier, som du selv mener, dit bidrag kan tilordnes. Når vi – eller andre brugere – ser i oversigten over én af kategorierne, vil titlen på dit indlæg blive vist.

Titel, tekst og kategorier opdaterer du ved at klikke på knappen ‘Opdatér’.

Har du nogle billeder, kan du gøre brug af upload-funktionen, som du ser længere nede på siden. Du skal blot markere pladsholderen til dit billede (der er 4 at vælge imellem), udvælge billedet på din egen computer (klik på knappen ‘Gennemse’) og trykke på knappen ‘Upload’.

Du kan kun uploade ét billede ad gangen. Når uploadet er gennemført, vises dit billede i pladsholderen. Du kan overskrive et billede ved at markere den pågældende pladsholder og uploade et nyt billede.

Hvis upload af et billede slår fejl, kan det have flere årsager:

 • Billedet er for stort. Mange digitalkameraer tager billeder med over 1000 pixel på den lange led. Og det kan vores server ikke altid forarbejde. Prøv at gøre billedet lidt mindre med et billedbehandlingsprogram, eller vælg en mindre opløsning under selve fotograferingen.
 • Billedet er arkiveret i et format, som serveren ikke forstår. Billedet skal have jpg-formatet, hvilket de fleste digitalkameraer i forvejen producerer. Eksempler på formater der ikke fungerer: bmp, tif eller kameraers raw-formater.

***

Nach der Einrichtung eines Beitrags wechseln Sie die Seite, indem Sie auf den entsprechenden Link in der Liste Ihrer Beiträge auf der rechten Seite klicken.

Ein Beitrag kann in vier Bestandteile gegliedert werden:

 • Titel: Eine Überschrift Ihrer Erzählung
 • Text: Hier können Sie drauflos schreiben
 • Kategorien: So kann Ihre Erzählung leichter gefunden und verstanden werden
 • Bilder: sagen mehr als tausend Worte

Es ist wichtig, dass Sie einen Titel formulieren, da dieser in den Suchergebnissen und Kategorie-Übersichten anderer Benutzer angezeigt wird. 

Der Text kann mit den gängigen Symbolen formatiert werden, die Sie vielleicht schon von Ihrem Schreibprogramm her kennen: fette und kursive Schrift, Aufzählungszeichen etc. Die Möglichkeiten sind jedoch begrenzt, da schließlich der Inhalt Ihres Beitrags im Mittelpunkt steht.

Unterhalb des Textes findet sich eine Übersicht mit allen Kategorien. Sie können eine oder mehrere Kategorien markieren, denen Ihr Beitrag zugeordnet werden soll. Wenn wir oder andere Benutzer in die Übersicht einer Kategorie schauen, wird der Titel Ihres Beitrags angezeigt.

Titel, Text und und Kategorien werden aktualisiert, wenn sie auf das Feld ‘Aktualisieren’ klicken.

Sie können Bilder über die Upload-Funktion hochladen, die Sie unten auf der Seite sehen. Sie müssen nur den Platzhalter für Ihr Bild markieren (vier stehen zur Auswahl), das Bild auf Ihrem eigenen Computer auswählen (klicken Sie auf ‘Durchsuchen’) und auf das Feld ‘Hochladen’ klicken.

Sie können nur ein Bild zur Zeit hochladen. Wenn das Hochladen durchgeführt ist, wird Ihr Bild im Platzhalter angezeigt. Sie können ein Bild überschreiben, indem Sie den entsprechenden Platzhalter markieren und ein neues Bild hochladen.

Wenn das Hochladen eines Fotos nicht funktioniert, kann das mehrere Ursachen haben:

 • Das Bild ist zu groß. Viele Digitalkameras erstellen Fotos mit weit über 1000 Pixel in der Breite. Dies kann unser Server nicht immer verarbeiten. Versuchen Sie, Ihr Foto durch ein Bildbearbeitungsprogramm zu verkleinern oder wählen Sie eine kleinere Auflösung beim Fotografieren.
 • Das Foto ist in einem Format gespeichert, das der Server nicht kennt. Das Bild sollte das Format ‘jpg’ besitzen, welches die meisten Digitalkameras ohnehin produzieren. Beispiele für Formate, die nicht hochgeladen werden können: bmp oder tif sowie raw-Formate.