Kategorier

Det danske og tyske mindretal

Flag tysk, dansk og slesvig

Historisk set var det afstemningen og grænsedragningen i 1920 (genforeningen), der skabte mindretallene nord og syd for grænsen. Ved genforeningen forblev den sydlige halvdel af Slesvig under tysk styre, mens Nordslesvig kom til Danmark. Derved opstod der et stort tysk mindretal nord for grænsen og et lille dansk mindretal syd for grænsen. 

Efter 1920 etablerede det tyske mindretal et netværk af organisationer, der skulle sikre, at det sproglige og kulturelle særpræg som tysk befolkningsenhed i Danmark kunne bevares. Efter 2. verdenskrig i 1945 fik det danske mindretal i Sydslesvig stor tilslutning, især i de første år taltes om tilslutning til Danmark. Det tyske mindretal var i årene 1933-45 i høj grad nazifiseret og krævede genforening med Tyskland. I 1945 kom det såkaldte retsopgør og mindretallet accepterede 1920 grænsen.  Begge mindretal er i dag loyale og aktive medspillere i deres hjemlandes demokratiske samfund.

Det danske mindretal i dag
Det danske mindretal syd for grænsen omfatter ca. 50.000 mennesker. De danske sydslesvigere står for en del institutioner i regionen, de driver blandt andet deres eget skolevæsen med 48 danske skoler syd for grænsen.

Det tyske mindretal i dag
Der vurderes at der i dag er mellem 15.000 og 20.000 mennesker knyttet til det tyske mindretal. Fra dansk side kaldes de fra midten af det 19. århundrede også hjemmetyskere, en betegnelse som mindretallet i øvrigt også selv har taget til sig.