Kategorier

Hvad er Projekt Mindretalsliv?

Projekt Mindretalsliv/ Minderheitenleben er et fælles dansk- tysk forskningsprojekt om grænselandets historie efter 1945. Projektets mål er: indsamling af dokumentation og erindringer, der kan fortælle om det dansk- tyske mindretal, borgernes liv og vilkår i et europæisk grænseland.

Åbent og folkeligt samarbejde
Projektet vil formidle det dansk- tyske grænseland – både det politiske liv og hverdagslivet udviklingen fra konflikt til samarbejde har nemlig stor interesse, både for den øvrige danske og tyske befolkning og for resten af Europa, som også er præget af gamle og nye nations- og kulturforskelle og som måske kan lære af “den slesvigske model”.

Sydslesvigeren Günter Rahn taler dansk, tysk og platttysk. Her taler han med projektmedarbejder Anna Buck. Foto - Roald Christensen
Sydslesvigeren Günter Rahn taler dansk, tysk og plattysk. Her taler han med projektmedarbejder Anna Buck. Foto – Roald Christesen

 Projektet skal være åbent og folkeligt, derfor skal fagfolk og offentligheden arbejde sammen. Borgerne i grænselandet, skoler, uddannelsesinstitutioner, børn og unge generelt skal løbende inddrages, medvirke og informeres – og der vil være en bred formidling både før, under og efter projektet.

Det skal være et projekt i samarbejde med borgerne – måske også dig! Borgerne kan bidrage med fortællinger, genstande, billeder eller noget helt andet, som de synes karakteriserer livet i og mellem flertals- og mindretalsliv, forskelle og ligheder mellem dansk og tysk mindretalsliv i grænselandet, ikke mindst.