Kategorier

Hvem står bag projektet?

Projekt Mindretalsliv er et samarbejde på lige fod mellem det tyske mindretal i Nordschlesvig og det danske mindretal i Sydslesvig samt museer, arkiver og kulturinstitutioner hos mindretal og flertal på begge sider af grænsen.

 • Danevirke Museum i Sydslesvig/Südschleswig
 • Deutsche Museen Nordschleswig, Sonderburg & Apenrade/Sønderborg & Aabenraa
 • Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Sønderborg Slot/Sonderburg
 • Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensburg/Flensborg
 • Archiv und Forschungsstelle der Deutschen Volksgruppe, Apenrade/Aabenraa

Projektet er støttet af:

 • EU: INTERREG 4A-programmet Syddanmark, Schleswig-K.E.R.N. med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling
 • Region Syddanmarks Kulturfond, Vejle
 • Land Schleswig- Holstein, Kiel
 • Forbundsrepublikken Tyskland, Berlin
 • Sønderborg Kommune, Sonderburg/Sønderborg
 • Kulturstiftung Schleswig – Flensburg/Flensborg

Microsoft Photo Editor - Logo - feb 2008.JPG

Microsoft Photo Editor - Interreg EU logo.PNG