Kategorier

Euroschool – sprogmindretallenes festival

 af Ruth Clausen

Der hersker en behagelig stemning på denne overskyede eftermiddag i april 1997, da mindre elevgrupper på markedspladsen i Tønder mødes for første gang. Mange af de over 200 børn mellem 10-12 år er forventingsfulde og snakker livligt sammen. Ved siden af dansk og tysk bliver der talt frisisk, sorbisk, bretonsk, gælisk, latinsk og andre sprog. På trods af de mange forskellige sprog er de tilstedeværende fælles om noget: Alle har en t-shirt eller en sweater på med en stråleformet logo, hvorunder der står „Euroschule ´97“.

Tøj med erindringer

Det afbildede t-shirt med den dertil hørende kasket tilgik projekt „mindretalsliv“ for nogle uger siden. Det er beklædningsstykker, der minder om en interkulturel begivenhed, der i 1997 blev afholdt i det tyske mindretal i Nordslesvig. Festivalen „Euroschool“ rettede sig  mod elever fra sprogmindretal i Europa, der for en uge rejste til tyske skoler i Nordslesvig, for at lære hinanden at kende ved idrætsstævner og kulturelle arrangementer.

Mødet blev understøttet af Det Europæiske Kontor for Mindre   Anvendte Sprog (EBLUL), der engagerer sig for mindretals- og   regionalsprog i Europa. Arrangørerne håbede på at kunne fremme en bevidsthed for sprogmangfoldigheden i Europa blandt deltagerne, for derved at begunstige et interesseret og åbent medspil i fremtiden.

T-shirt og kasket fra Euroschule 1997 - Foto: Roald Christensen T-shirt og kasket fra Euroschool i 1997 – Foto:Roald Christesen

Et fælles ydre bidrog til fællesskabsfølelsen. „De fleste havde t-shirterne og kasketterne på med fornøjelse“, fortæller Susanne Nickelsen, der som lærer ved Deutsche Schule Tingleff var med til at arrangere skolefestivalen i 1997. Den tyske nordslesviger husker et vellykket arrangement med interessante sammentræf. I planlægningen kunne Susanne Nickelsen inddrage sin erfaring, da hun allerede tidligere med glæde havde deltaget i flere Euroschool-festivaler, der hvert andet år afholdtes i forskellige lande.

Kreativ kommunikation

Ideen om at arrangere et møde for børn fra sprogmindretal i Europa blev udviklet i 1980erne og blev for første gang realiseret i 1988 i Bretagne/Frankrig. Fra Nordslesvig deltog den daværende 12-årige elev Jan Diedrichsen sammen med sine klassekammerater fra Deutsche Schule Tingleff. Diedrichsen, der i dag er direktør for Føderalistiske Union af Europæiske Folkegrupper (FUEF), var dengang imponeret af mødet med en for ham ukendt kultur. Nordslesvigeren husker kontakten til børn fra Baskerlandet, som på grund af et manglende fælles sprog i første omgang viste sig at være vanskelig. „Men i en alder af 12 år er det jo ikke nogen hindring“, siger Diedrichsen. Ved hjælp af „hænder og fødder“ kunne eleverne omsider alligevel kommunikere. Til sidst blev der endda udvekslet adresser. Selvom eleverne i denne alder ikke var særlig bevidste om mødets baggrund og Jan Diedrichsen ikke husker „store mellemfolkelige begivenheder“, opnåede deltagerne, hvad arrangørerne havde til hensigt: Et møde mellem interesserede børn, der på en legende måde og uden sproglige hæmninger knytter kontakter.

Jan Diedrichsen 12 år i 1988, i færd med at blive interviewet om Euroschool - Foto: Privat
Jan Diedrichsen 12 år i 1988, i færd med at blive interviewet om Euroschool - Foto: Privat

For det senere ungdomsarbejde i europæiske mindretal gav Euroschool-møderne vigtige impulser. Såvel Susanne Nickelsen som Jan Diedrichsen beklager, at det europæiske skolefestival for nogle år siden blev indstillet. Mangedeltagere husker møderne endnu – ikke blot på grund af materielle rester i form af beklædningsstykker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *