Kategorier

Mindretalsliv – Livet i mindretallene

af Anna Buck

Museumsfolk leder efter historier og genstande fra grænselandet til det dansk-tyske ”Projekt mindretalsliv.”

Hænger der også flettede julehjerter og stjerner af strå på juletræet i tyske nordslesvigeres hjem eller foretrækker de det i Tyskland så elskede lametta? Får børn til indskoling i de danske skoler syd for grænsen også kræmmerhuse med godter (”Schultüten”) med på første skoledag?
Tre medarbejdere fra det tysk-danske projekt mindretalsliv leder efter historier og genstande fra de to store mindretal i grænselandet. Flensborg Avis og Der Nordschleswiger beretter de kommende måneder hver fjortende dag om nye fund og historier.
Gruppebillede skaleret
Disse personer leder efter historier og genstande af de to store mindretal i grænselandet: Anna Buck, Inge Adriansen, René Rasmussen, Ruth Clausen ved den tysk-danske grænse på Oksevejen. Foto: Projektmedarbejder Roald Christesen
”Vi vil undersøge livet i mindretallene fra 1945 til i dag”, forklarer Ruth Clausen, leder af Deutsches Museum Nordschleswig og medarbejder ved det grænseoverskridende forskningsprojekt. ”Vi vil dokumentere hverdagen i grænselandet, foretage interviewundersøgelser og indsamle genstande, som giver udtryk for både livet indenfor mindretallene og for kulturernes samliv i grænselandet”, tilføjer Ruth Clausen, der selv er født i Nordslesvig. Projektet blev iværksat af Museet på Sønderborg Slot i samarbejde med mindretallenes tre museer, Danevirke Museum og de to Deutsche Museen, deres arkiv- og forskningsinstitutioner, Bund Deutscher Nordschleswiger, BDN, og Sydslesvigske Forening, SSF, samt Kulturstiftung Kreis Slesvig-Flensborg. Projektet får finansiel støtte af EUs Interreg IVa-Program.
 

Små ting fortæller store historier

 
Siden september har Ruth Clausen og René Rasmussen, inspektør på Danevirke Museet været på jagt efter genstande, billeder, skriftlige dokumenter og andre ting, hvad enten de fortæller om særlige begivenheder eller om det almindelige liv, om kultur, politik og først og fremmest national identitet i grænselandet.

 

Vest med løver

 

 

 

”En perle i samlingen om det danske mindretal i Sydslesvig er noget så almindeligt som en vest, som en mor har strikket til sin søn, når han skulle spille fodbold”, fortæller René Rasmussen. Vesten er strikket omkring 1943. Den er i de slesvigske farver blå og gul – og på forsiden prydes den af to blå løver på en gul baggrund – et tegn for tilhørsforholdet til det danske mindretal. ”Sådan en lille hjemmestrikket vest gemmer på en stor og vigtig historie om national identitet”, siger historikeren Rasmussen, ”og den historie vil vi gerne fortælle videre.”

 

Afkode traditioner

Ikke kun genstande fortæller historier. Også tilsyneladende helt almindelige vaner eller skikke ved private og offentlige arrangementer, udtrykker ofte en bestemt levemåde – hvad enten det er den danske skik med at danse rundt om juletræet eller det tyske laterneløb. ”Hvis familier for eksempel på fødselsdagene hejser et bestemt flag eller synger på et bestemt sprog, så formidler de en bestemt identitet”, forklarer Anna Buck, videnskabelig medarbejder ved Museum Sønderjylland – Museet på Sønderborg Slot. ”Vi ønsker at dokumentere vanerne og skikkene og belyse deres baggrund.” Derfor vil den 27-årige europæiske etnolog fra Sydslesvig lade menneskene selv komme til orde. Interviewene skal give et personligt indblik i livet i grænselandet. Der skal både fortælles om det at være aktiv i foreningslivet, som i kvinde- eller husmoderforeningen, og om dansk og tysk sprogformidling eller det grænseoverskridende samarbejde. „Vi leder efter personer på tværs af alder, køn og gruppe, for at få et mangfoldigt billede af oplevelser, fortællinger og indtryk”, siger Buck, den tredje i projektgruppen.
Interviewene kan blive gennemført enten hyggeligt derhjemme i stuen, på det Danske Generalsekretariat i Nørregade i Flensborg eller på Museet Sønderborg Slot, hvis man foretrækker det.

De indsamlede genstande skal bagefter munde ud i udstillinger om mindretallene i de fire involverede museer. Desuden skal der udkomme en bog, som ved siden af de historier rundt om genstandene også skal indeholde beretninger om mindretallenes liv, deres arrangementer og foreningslivet. ”Der blev ganske vist skrevet en hel del om mindretallene fra 1864 til 1955”, ved Anna Buck, ”men til gengæld meget lidt om det almindelige liv i nutiden. Men det vil vi nu ændre på med vores projekt mindretalsliv.“

Hvis også du har lyst til at bidrage til projektet med genstande eller historier, henvend dig venligst til:Anna Buck, Tel. 0461 14408 174, Mobil: 0176 80138323, E-mail: anna@syfo.de

Ruth Clausen, Tel. (+45) 29 38 75 99, E-mail: minderheitenleben@deutsches-museum.dk

René Rasmussen, Tel. 0177 2572 519, E-mail: mindretalsliv@syfo.de

Flere informationer kan du også få på nettet: www.mindretalsliv.de

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *