Kategorier

Mindretallenes virtuelle verden

af Lena Bohnhoff og Anna Buck

Uanset om man vil mø­de venner, købe biler el­ler surfe rundt i mindre­tallenes verden i nogle minutter – så gør Inter­nettet livet lettere eller hvad?

For ved siden af projekt Mindretalslivs hjemmeside findes en billion andre hjemmesi­der og virtuelle informa­tioner. Nyere forskning viser, at et menneske skal bruge i alt 31.000 år på at læse sig igen­nem hele Internettet. Der er derfor grund til at vælge hvilken hjemme­side du ser på og hvad der interesserer dig. Vi anbefaler du læser: mindretalsliv.de.

Klik i stedet for at bladre på minder­talsliv.de

På Projekt Mindre­talslivs hjemmeside fin­der du historier om hverdagen, sådan  som den former sig for   ty­ske nordslesviger og danske sydslesviger.

Gå på en virtuel opda­gelsesrejse på mindre­talsliv.de og få mere at vide forskelle mellem tyske og danske traditi­oner, familiære ritualer eller symbolske gen­stande fra det dansk-tyske grænseland.

PCMed få klik finder du på mindretalsliv.de infor­mationer om livet i to kulturer og interessante artikler om grænse­landsbefolkningens hi­storie og hverdag. Savner du kørelejlighed til Deutscher Tag i Nordslesvig eller gik du glip af dansk julefest i Sydslesvig? Ikke noget problem: Gå bare ind på mindretalsliv.de og oplev eller genoplev lanterneløb og faste- lavnsfest hjemme fra sofaen – med billeder, tekst og filmklip. Under rubrikken ‘Artikel’ for­tæller en elev fra Du­borg Skolen om sine er­faringer som

elevam­bassadør og to klik vi­dere skriver Ruth Clau­sen, leder af Deutsches Museum Nordsch­les-wig i Sønderborg, om en Euroskole, en festival for sproglige mindretal.  

Spor på Internettet

Hjemmesider som min­dretalsliv.de, eller min­derheitenleben.dk, in­deholder ikke kun talri­ge informationer i let læselige og overskueli­ge portioner. De elek­tronisk gemte medde­lelser og data har ingen naturlig udløbsdato, de støver ikke til og gulner ikke. ”Vi vil på vores hjemmeside ikke kun beretter om fund og er­faringer. Siden skal fun­gerer som et digitalt ar­kiv for oplevet historie”, forklarer Ruth Clausen. Også for mange efter­følgende generationer bliver siden et mindre­talskompendium for evigheden. Mindre­talsliv er ikke til at føle på, men til at klikke på.  

Hvis du gerne vil bidrage til Projekt Mindretalsliv med en genstand eller en historie, så skriv el­ler ring til os eller kom forbi på Deutsches Mu­seum für Nordsch­leswig, på Danevirke Museet eller Dansk Ge­neralsekretariat i Flens­borg.

  

Påskegætteleg

Deltag og vind!

Fra nu af er der på vores hjemmeside minderheitenleben.dk / mindretalsliv.de gemt påskeharer med bogstaver på. Find harerne og sæt bogstaverne sammen til en løsning.

Et lille råd: Vi leder efter navnet på en slank plante med et stort hoved fra Afrika og Asien. Planten blev opkaldt efter en læge og ruslandselsker med en omfattende viden om botanik.  

Send navn, adresse og telefonnummer sammen med løsningen til: anna@syfo.de

Du kan vinde en tidsrejse!

Tilmelding til konkurrencen senest den 5. april 2010

  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *